Политика на приватност

За успешно да ја обработиме вашата нарачка, ни треба вашето име и презиме, адреса, е-пошта, телефон за контакт. Со помош на овие информации ќе можеме да ги доставиме саканите добра, како и да ве информираме за тековниот статус на вашата нарачка. Ние нема да ги користиме информациите дадени за какви било други цели, ниту ќе ги доставуваме до трети лица.

Заштитете ја приватноста на корисниците

Во име на www.aptekibruno.mk, ние се обврзуваме да ја заштитиме приватноста на сите наши клиенти. Ние само ги собираме потребните, основните информации за клиентот / клиентот и податоците потребни за деловни и информации за клиентите во согласност со добрите деловни практики и со цел да обезбедиме квалитетна услуга. Ние им даваме на клиентите избор, вклучително и можност да одлучат дали да ги избришат или не од списоците за испраќање што се користат за маркетинг кампањи. Сите информации за клиент / клиент се чуваат строго и се достапни само за вработените на кои им е потребна работа. Сите вработени во Аптеки Бруно (и деловни партнери) се одговорни за почитување на принципите на заштита на приватноста.

Заштита на доверливи информации за трансакција

Кога внесувате информации за платежни картички, доверливите информации се пренесуваат преку јавна мрежа во безбедна (шифрирана) форма со употреба на SSL протоколи и PKI системи, како моментално најсовремена криптографска технологија.

Информациите за плаќање ги гарантира процесорот за платежни картички, така што целокупниот процес на плаќање се изведува на веб-страницата на банката. Во ниеден момент не се достапни информации за платежни картички за нашиот систем.

Поврзани веб-страници

Мора да бидете свесни дека другите веб-страници на кои може да пристапите со користење на врската на нашата веб-страница може да содржат одредби за приватност, кои се разликуваат од оние што се дадени овде.

Приказ и промена на вашите лични информации

Откако ќе се регистрирате, ќе можете да ги видите и менувате личните податоци, вклучувајќи ја и адресата за е-пошта на вашата контакт. Ве молиме, ажурирајте ги вашите информации веднаш по регистрацијата. Препорачуваме и ве покануваме да не ја давате вашата лозинка на никого за да останете безбедни од неовластен пристап до информациите за вашата сметка.

Согласност и промена на условите

Употребата на нашите услуги подразбира согласност на корисникот за сите горенаведени на оваа страница. Вие се согласувате да се придржувате кон горенаведеното и сите промени на Услови ќе станат ефективни само по објавувањето на оваа страница.

Ви благодарам за довербата.